Outsourcing usług

Outsourcing jest usługą polegająca na świadczeniu usługi pracy na rzecz Państwa firmy przez kadrę zatrudnioną przez Grafton Recruitment. Pracownicy zatrudnieni przez Grafton Recruitment wykonują na rzecz Państwa firmy pracę, na polecenie i pod nadzorem koordynatora Grafton w zakresie ustalonym między Grafton, a Państwem.

Zapewniamy szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników.

Korzyści:

  • stworzenie zespołu pracowników realizującego daną usługą,
  • odciążenie działu kadr i płac Klienta. Pełna koordynacja procesu wykonania usługi, obsługa kadrowo-płacowa, obsługa procesów HR, nadzór nad ważnością dokumentacji pracowniczej, terminowością badań lekarza medycyny pracy i szkoleń BHP,
  • osoba dedykowana do realizacji usługi jest pracownikiem Grafton - pełna odpowiedzialność Grafton jako pracodawcy,
  • koszty zasobów ludzkich alokowane poza budżet stałych wynagrodzeń,
  • możliwość zapewnienia narzędzi pracy

Oferujemy możliwość  przejęcia administracji płacowej i kadrowej, umożliwiając Państwu skupienie się na najważniejszych działaniach biznesowych.

Chętnie udzielimy więcej informacji. Zapraszamy do wypełnienia formularza poniżej.