Połącz...

W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9ncmfmdg9ulxjly3j1axrtzw50l2ltywdlcy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc03mddhm2yynmywmzyxm2zindg5m2e4ymyxndaymtbhmi5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijiwmdb4mju0iyjdxq

Zmiany w Prawie Pracy

Zmiany w Prawie Pracy

Grafton Recruitment przedstawia zmiany w Prawie Pracy. Dokument zawiera informacje odnośnie najważniejszych zmian:

  • Ograniczenie liczby umów o pracę
  • Ograniczenie maksymalnego czasu trwania oraz liczby umów o pracę na czas określony
  • Zmiana długości okresu wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas określony
  • Zasady ponownego zawierania umowy o pracę na okres próbny