Połącz...

W1siziisijiwmtyvmdqvmtevmtcvmzgvndevndizl1n0dwrlbnrzigfuzcbhcmf0dwf0zxnfsm9ic19pbkhsxziwmdb4ndiwx3b4xzkuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilciymdawedi1ncmixv0

Analiza potencjału pracownika poprzez szkolenia

Analiza potencjału pracownika poprzez szkolenia

Niewątpliwie, w większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej na kondycję rynku szkoleniowego niebotyczny wpływ miało wstąpienie do Unii Europejskiej. Liczne programy i idące za tym środki unijne zintensyfikowały działania szkoleniowe, otworzyły zupełnie nowe perspektywy, równocześnie pozwalając wyrównać dostęp do wiedzy i rozwoju umiejętności z tym, który od lat funkcjonował w zachodnim świecie.

Dynamika rynku szkoleniowego

Oczywistym jest, że rynek szkoleniowy nie może pozostawać bierny i obojętny na potrzeby klientów, dlatego też w ostatnich latach można zaobserwować jego dynamiczną transformację. W ślad za tym, rosnące oczekiwania po stronie tak pracowników, jak i pracodawców sprawiają, że oferta szkoleniowa, prezentowana przez dostępnych na rynku dostawców, w ciągu ostatniego czasu podlega nieustannym zmianom, zarówno pod względem podejścia do tematu, jak i stosowanych narzędzi. To, co mogło zachwycać niedługo po dokonanych przemianach gospodarczych w Polsce, w najmniejszym stopniu nie wypełnia obecnych wymagań rynkowych.

Klasyczny model szkoleniowy, oparty na wystandaryzowanych materiałach oraz treści, dostarczających tradycyjnych kwalifikacji, został zdecydowanie wyparty przez nowoczesne formuły rozwoju wyspecjalizowanych umiejętności. O potencjale innowacyjnym współczesnych organizacji, ich zdolności przetrwania na konkurencyjnym rynku, a także silnej pozycji dziś i konkretnej wizji przyszłości, świadczą jakość kapitału ludzkiego oraz właśnie wiedza.

Stosowanie skutecznych i efektywnych metod doskonalenia umiejętności zespołów jest jednym z ważniejszych elementów budowania strategii biznesowych teraźniejszych przedsiębiorstw. To, co można bez wątpienia określić mianem kamienia milowego, jest umiejętnym kreowaniem postaw zatrudnionych osób przy zastosowaniu metod dopasowanych do charakteru organizacji. A zatem nie tylko konkretny zasób informacji, niezbędnych zagadnień i rozwiązań, ale także realny wpływ na zmianę postępowania mają zasadniczą wartość.

Podejście do potrzeb szkoleniowych

Z obserwacji bieżących potrzeb szkoleniowych w Polsce wynika, że największym zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszą się aktualnie treningi w zakresie wiedzy specjalistycznej, obsługi klienta i technik sprzedaży oraz umiejętności IT.

Jednocześnie, wraz z ożywieniem gospodarczym i wzrostem świadomości biznesowej, przeobrażeniom podlega także wizja współczesnego managera. I właśnie kompetencje zarządcze, związane z prowadzeniem zespołów, mają dziś kluczowe znaczenie.

Nie można także zapominać o specyfice mentalności młodej generacji pracowników. Coraz popularniejsze staje się więc zindywidualizowane podejście do oczekiwań odbiorców szkoleń. Na co dzień spotykamy się z takimi pojęciami, jak zarządzanie talentami, indywidualne ścieżki rozwoju oraz spersonalizowanie planowania kariery. Oznacza to, że obok szkoleń przygotowywanych dla grup stanowiskowych, czy zespołów, muszą znaleźć się te dedykowane do jednostek. Szczególnie tych wyjątkowo ambitnych, mających wysokie oczekiwania, ale jednocześnie niebywale cennych dla organizacji.

Coaching – indywidualne podejście do pracownika

Tu dochodzimy do kolejnego, coraz prężniej rozwijającego się obszaru, jakim jest coaching. Kiedyś dostępny tylko dla wybranych, realizowany właściwie wyłącznie w odniesieniu do kadry zarządzającejnajwyższego szczebla.

Dziś coraz częściej wykorzystywany nie tylko do rozwoju osobistego, ale również budowania wspólnego doświadczenia wśród ludzi, których łączą wspólne cele biznesowe.

Coaching zespołowy nie oznacza jednak opracowania jednakowego rozwiązania do wszystkich członków zespołu, bowiem fundament stanowi tu indywidualne podejście do każdego z nich. Ta metoda doskonalenia umiejętności cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród sponsorów projektów szkoleniowych.

Dodatkowo, wchodzące na rynek pracy nowe pokolenia stanowią nie lada wyzwanie tak dla pracodawców, jak i dla firm szkoleniowych. Konkretne oczekiwania, wcześniejsze doświadczenia i powszechny dostęp do wiedzy wyraźnie podnoszą wymagania co do oferty szkoleniowej. Dodatkowo pamiętajmy, że konieczność dostosowywania metod i narzędzi do galopującego postępu technologicznego, to chleb powszedni dla firm szkoleniowych.

Klasyczna praca grupy z trenerem nie wystarczy. Jednocześnie trenerzy muszą liczyć się z tym, że ich wiedza i przekazywane informacje w trybie on-line są poddawane kontroli i sprawdzane na bieżąco, w trakcie trwania szkolenia.

Kluczowe elementy procesu szkoleniowego

Z jednej strony widzimy od jakiegoś czasu, że rośnie świadomość firmowych decydentów o tym, jak ogromne znaczenie ma kapitał intelektualny organizacji. Z drugiej jednak, samo zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia to już za mało. Liczy się efektywność, realne przełożenie treningu na poprawę wyników finansowych firmy. Dla trenerów oznacza to, że oprócz bogatej oferty szkoleniowej, muszą oni być przygotowani na bieżące analizy efektywności ich pracy. Tym samym, szkolenia przestały być benefitem samym w sobie, elementem oferowanego pakietu świadczeń pracowniczych, czy też atrakcyjnym wyróżnikiem pracodawcy.

W ramach polityki szkoleniowej w firmie budowane jest też zobowiązanie wszystkich stron procesu, że zainwestowane w treningi pieniądze, faktycznie przełożą się na poprawę wyników pracy szkolonych osób, a więc i kondycję pracodawcy.

Rynek szkoleniowy zmienia się i rozwija niezwykle szybko. Wynika to z konieczności nieustannego dostosowywania oferty do oczekiwań stawianych przez partnerów oraz otoczenie biznesowe. Konkurencyjność zatem rośnie, co wpływa bezpośrednio na jakość świadczonych usług szkoleniowych