Badania Rynku Pracy

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją realizacji raportów rynkowych, indywidualnie przygotowywanych na zamówienie dla naszych Klientów. Nasze
20-letnie doświadczenie w realizacji złożonych projektów rekrutacyjnych
i inwestycyjnych pozwala nam na przygotowanie wysokiej jakości materiałów.

MAPOWANIE RYNKU
Analiza rynku w obszarze konkurencyjnych firm jak i dostępności kandydatów, struktury zatrudnienia panującej na danym rynku, trendów panujących na rynku
i kluczowych wskaźników sukcesu danej branży.

WYNAGRODZENIA
Analiza danych na temat wynagrodzeń w wybranych regionach i miastach, określonych sektorach gospodarki i stanowiskach, porównując je z danymi dla całej Polski - zarówno w obszarze oczekiwań potencjalnych kandydatów jak i ofert innych pracodawców.

BENEFITY POZAPŁACOWE
Analiza atrakcyjnych benefitów, których oczekują kandydaci na wybranych stanowiskach i w określonych lokalizacjach. Rekomendacja pakietu benefitów
dla wybranych segmentów rynku i regionów. 

Status message

Array