Outplacement indywidualny i grupowy z Grafton. Jak możemy pomóc?

 

Outplacement to program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie. To działanie, które pokazuje pracownikom, że firmie na nich zależy - i na tych zwalnianych, i na tych zostających. To także element employer brandingu.

W przypadku specjalistów czy pracowników na pracujących na stanowiskach junior management program wsparcia może mieć formę indywidualną lub grupową, uzupełnioną o indywidualne sesje doradcze. Forma indywidualna to przeważnie od dwóch do czterech spotkań online z konsultantem – mówi Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment.

 

Jak poprowadzimy outplacement dla Twoich pracowników?

Jeśli zwalniany pracownik ma doświadczenie w poszukiwaniu pracy, proces rozpoczyna się od weryfikacji CV. Ważnym elementem jest tu profil na portalu LinkedIn – jego założenie lub sprawdzenie, jak prezentuje się ten posiadany. Pracownik otrzymuje wsparcie motywacyjne, by łatwiej mu było zaakceptować nową sytuację i przejść do działania. Na podstawie analizy rynku i dotychczasowego doświadczenia specjalista buduje strategię poszukiwania pracy, na bazie wskazówek otrzymanych od rekrutera, lub opcjonalnie – wspólnie z rekruterem. Ponadto kandydat ma możliwość przećwiczenia rozmowy rekrutacyjnej.

Jeśli osoba nie ma dużego doświadczenia w poszukiwaniu pracy, co rzadko zdarza się w tej grupie zawodowej, proces wymaga większej liczby spotkań, pomiędzy którymi pracownik wykonuje „prace domowe” i odbywa spotkania rekrutacyjne.

Wszystkie osoby objęte outplacementem są również objęte opieką Grafton w zakresie poszukiwania pracy.

Osoby objęte outplacementem mogą skorzystać z profesjonalnej diagnozy ich potencjału, prowadzonej za pomocą narzędzi Thomas International. Do wyboru jest analiza predyspozycji behawioralnych, zdolności i umiejętności, badanie inteligencji emocjonalnej lub osobowościowy wskaźnik potencjału przywódczego. Zwalniana osoba otrzymuje w ten sposób cenne informacje wspierające jej poczucie własnej wartości, których może użyć do lepszego zaprezentowania się przed nowymi pracodawcami i budowania marki osobistej, a także wziąć pod uwagę przy budowaniu strategii – mówi Katarzyna Syrówka, Business Director TACK & TMI.

Outplacement dla menedżerów średniego szczebla może być również prowadzony jako sesja grupowa. Dotychczas przeważnie było to szkolenie stacjonarne, jednak w czasie epidemii zmieniamy formę na spotkania online. Podczas szkolenia omawiane są trendy na rynku pracy – branże, w których można znaleźć zatrudnienie, poszukiwane stanowiska i umiejętności. Uczestnicy programu tworzą CV, profil na LinkedIn, uczą się, jak się zaprezentować w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Definiują swój wizerunek na rynku pracy. Opcjonalnym dodatkiem jest omówienie zagadnień związanych z założeniem działalności gospodarczej.

 

Korzyści dla pracowników:

  • stworzenie dobrej jakości CV i profilu na LinkedIn,
  • oswojenie z sytuacją prowadzenia rozmów online,
  • oswojenie z procesem rekrutacyjnym, rekruterem i symulacja rozmowy rekrutacyjnej,
  • objęcie programem poszukiwania pracy przez Gi Group.

Korzyści dla pracodawcy:

  • employer branding. Markę pracodawcy buduje się latami, łatwo ją stracić i trudno odbudować, dlatego w kryzysie warto postawić na ten element, wiedząc że marki, które zadbały o pracowników, szybciej się podniosą po kryzysie.
  • budowanie zaangażowania tych, którzy zostali. Po zwolnieniach zespół przeżywa swego rodzaju żałobę, czego efektem jest spadek zaangażowania i motywacji. Świadomość, że osoby zwalniane otrzymały wsparcie od firmy, pozwala to przezwyciężyć.

Dlaczego Grafton Recruitment?

  • nasza oferta obejmuje kompleksową opiekę nad zwalnianą osobą – od doradztwa przy ponownym wejściu na rynek pracy, przez badanie, po włączenie w prowadzone procesy rekrutacyjne,
  • szybki proces: pracownik objęty programem może być włączony do aktywnych projektów rekrutacyjnych od pierwszego dnia, dzięki współpracy z Grafton Recruitment &Gi Group w ramach jednej grupy kapitałowej,
  • jesteśmy wyłącznym dystrybutorem narzędzi Thomas International, które pozwalają m.in. na sprawdzenie silnych stron kandydata i jego naturalnych predyspozycji do pracy,
  • wszystkie sesje w ramach programu outplacementu odbywają się zdalnie.

 

Jesteś zainteresowany szczegółami programu outplacementowego dla Twojej firmy? Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą: