Okiem rekrutera – trendy w 3 kwartale 2016 roku na terenie Śląska

Mimo wakacji, kwartał był dosyć dynamiczny, zarówno w obszarze produkcji (pomimo tradycyjnych przestojów wakacyjnych), w sektorze usług dla biznesu oraz w segmencie IT/nowe technologii. Działo się tak mimo Brexitu, a część lokalnych inwestorów jest powiązana z rynkiem brytyjskim. Po pierwszej połowie roku, kiedy uwarunkowania geopolityczne, spowodowały delikatną stagnację, w trzecim kwartale śmielej ruszyły nowe inwestycje, uruchomienia, starty projektów dotąd wstrzymywanych.

W poszczególnych sektorach rynku obserwujemy następujące trendy:

Sektor IT/ nowe technologie: stabilne i wysokie zapotrzebowanie rynku na kompetentnych kandydatów. Zarówno firmy już istniejące na rynku, mniejsze software house’y,  jak i nowe firmy na lokalnym rynku, zwiększają zatrudnienie. Kanał obsługi inwestora Grafton Recruitment odnotował przynajmniej 4  nowych inwestorów poważnie zainteresowanych Katowicami lub Aglomeracją. Stosunkowo duże zainteresowanie jest również tworzeniem centrów wsparcia SAP w Polsce, co za tym idzie również Aglomeracja Śląska pojawia się na short-list rozważanych przez inwestorów. 

W trzecim kwartale największe zapotrzebowanie było na następujące kwalifikacje:  

 • JavaScript ze znajomością framework’u Angular JS,
 • testowanie automatyczne, 
 • Java,
 • .Net.

Średnie lokalne rynkowe wynagrodzenia dla tych technologii przy założeniu 2-letniego doświadczenia mieszczą się w przedziale 6500-8500 pln brutto.  Na rynku śląskim ekspansywnie działają firmy z województwa małopolskiego i mazowieckiego, wychodząc z ofertami finansowymi średnio 15-20% wyższymi od lokalnych.  

Sektor produkcyjny: wzrost potrzeb rekrutacyjnych w tym sektorze.Najwyższa dynamika utrzymuje się w sektorze Automotive –  niezmiennie od blisko 2 lat.

Firmy produkcyjne z regionu poszukują specjalistów z obszarów:

 • inżynierii procesu i jakości,
 • liderów/managerów projektu odpowiedzialnych za nowe uruchomienia,
 • automatyków,
 • elektryków,
 • mechaników,
 • kierowników średniego szczebla: zmiany, wydziału.

Średnie wynagrodzenia dla stanowisk specjalistycznych inżynierskich mieszczą się w przedziałach 6000-7000 pln brutto miesięcznie.   Jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenia dla kierowników średniego szczebla (zmiany, wydziału) kształtują się one w granicach: 7500-9000 pln brutto, project managerów 10000-12000 pln brutto. Średnie wynagrodzenia dla stanowisk w obszarze utrzymania ruchu mieszczą się w przedziale: 5500-6500 PLN brutto dla elektryków i automatyków, w przypadku automatyków – programistów trzeba dodać około 10%. Stawki wynagrodzeń dla doświadczonych mechaników przedstawiają się następująco: 5000-6000 pln brutto. 

Sektor usług biznesowych (SSC/BPO): znaczne ożywienie w końcówce trzeciego kwartału.
W pierwszej połowie roku w tym sektorze na lokalnym rynku obserwowaliśmy dwa opozycyjne trendy. Z jednej strony stały wzrost w lokalnych firmach, a z drugiej wstrzymanie nowych zatrudnień przez część firm na lokalnym rynku. W trzecim kwartale trend w przypadku tej drugiej grupy się odwrócił na rzecz zwiększania zatrudnień. 
Stabilnie od początku roku, najbardziej poszukiwane kwalifikacje to:

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B1/B2.
  Średnie lokalne  wynagrodzenie dla osób znających język niemiecki na poziomie B2 lokalnie kształtuje się na poziomie 3500-3700 PLN brutto.

Województwo śląskie jest uznawane za dobre źródło Kandydatów ze znajomością języka niemieckiego w skali całej Polski i obserwujemy tego konsekwencje - ekspansywne działania rekrutacyjne firm  z województw małopolskiego i mazowieckiego.

Kanał obsługi inwestora Grafton Recruitment zanotował kilkanaście zapytań z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, gdzie Katowice i Aglomeracja Śląska były na long-list, w przypadku 4 zapytań Katowice/Aglomeracja Śląska była na short-list

Widzimy we współpracy z naszymi Klientami, że optymalne ułożenie procesu selekcji jest bardzo istotne w kontekście efektywności realizowanych  projektów rekrutacyjnych. Za optymalną wartość przyjmujemy około 2 tygodnie jako czas trwania procesu i w firmach, gdzie ten zakres jest utrzymany – widzimy większą skuteczność procesów. To istotna uwaga, ponieważ czas selekcji może wspierać lub całkowicie przekreślać inwestycję w działania employer brandingowe firm.   

 

Danuta Protasewicz
Regional Manager
Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.