Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. jest podmiotem zależnym Franklin Resources Inc., spółki będącej międzynarodową organizacją inwestycyjną o globalnym zasięgu, działającą pod marką Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments oferuje alternatywne rozwiązania inwestycyjne pod markami Franklin, Templeton oraz Mutual Series, utrzymuje w zarządzaniu aktywa o wartości ponad $644,9 miliardów USD (wg stanu na dzień 30 września 2010 roku), w strukturach funduszy wzajemnego inwestowania i innych podmiotów o charakterze inwestycyjnym zaspokajających potrzeby inwestycyjne osób fizycznych, instytucji, programów emerytalnych, zarządów powierniczych oraz spółek cywilnych. Nasz zespół składający się z ponad 7900 osób w ponad 30 krajach, tworzy sieć dystrybucyjną obejmującą ponad 150 krajów świata. Spółka macierzysta, zarejestrowana w stanie Kalifornia, z siedzibą w San Mateo, dysponuje ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie inwestycji finansowych.

Open Positions

Other Featured Employers